Feedback
 

Hele lejligheden skal males på 57 kvadratmeter

Hele lejligheden, døre, lister samt radiatorer skal også males!