Feedback
 

Indvendig maling af lejlighed

Undertegnede skal herved bede om tilbud på maling af lejligheden Ordrupvej 63 A, 2. tv, 2920 Charlottenlund. Der ønskes malet med hvid eller ”brækket” hvid.

Idet jeg foreslår, at vi aftaler et tidspunkt for en besigtigelse af rummene, skal jeg allerede nu gøre opmærksom på følgende forhold med henblik på afgivelsen af tilbud:

Alle rum ønskes prissat hver for sig i tilbuddet.

I soveværelse 1 skal der desuden foretages særskilt prissætning af loft, idet en ældre vandskade, som udlejer var ansvarlig for, ikke er blevet tilstrækkeligt udbedret og derfor skal betales af udlejer. Endvidere ønskes radiatoren i dette rum malet.

I stuen henledes opmærksomheden på en skimmelforekomst i det hjørne, der dannes af de to ydervægge. Endvidere er der formentlig behov for opsætning af fibervæv i loftet, inden malerarbejdet udføres, da nuværende fibervæv slipper visse steder i samlingerne. Radiatoren i dette rum skal ikke males.

I soveværelse 2 ønskes radiatoren heller ikke malet.

På toilettet ønskes kun loft, overvægge og rør malet, men ikke fliser.

Alle indvendige flader på vinduer og vinduesrammer samt alle vindueskarme i samtlige rum ønskes malet.

Alle indvendige døre, karme og paneler ønskes malet. Endvidere ønskes ramme på indbygget skab i entréen malet.

Ud over ved svar på denne mail kan jeg kontaktes på tlf. 40 88 83 08 med henblik på aftale om tid for den ovennævnte besigtigelse.

Med venlig hilsen
Henrik Oftebro-Svendsen