Feedback
 

Maling af opgang i byhus

Trappeopgang :
Nederste del af vægge afrenses, slibes, spartles, grundes og males 2 gange. For at reparere dårlige steder på væggen skal der også opsættes nogle meter glasfilt.
Øverste del af væggene pletspartles vaskes og males 2 gange.
Fodlister, balustre, dtødtrin, vanger mm. slibes dels med maskine og manuelt. Males 2 gange.
Afdækning af trin og gulv mm.
Efter bedste evne er arbejdet beskrevet:-)