Feedback
 

Maling af stue, gang og soveværelse i 72 m2 lejlighed

De 3 rum i lejligheden, som skal males, er:
1 stue på ca. 5 x 6,5 m
1 gang på ca. 1 x 4 m
1 soveværelse på ca. 4 x 4 m
Der er ca. 3 m. til loftet.

Der skal males vægge og lofter i de 3 rum (ikke paneler eller karme).

I gangen skal der efter nærmere aftale med viceværten sættes nyt filt op på et stykke på ca. 3 m. på begge sider af gangen og på den ene endevæg (ca 1 m. bred), inden der males. Opsætning af filt og maling af denne del af gangen skal prisfastsættes separat, da det skal betales af en anden konto end resten af arbejdet.

Arbejdet skal udføres hurtigst muligt, og skal være afsluttet allersenest d. 6. august.