Feedback
 

Maling af loft i køkken

Maling af ca. 3 m2 loft i køkkenarealet (hvidt) på stuelejlighed, køkkenet skal males som følge af påvirkninger fra en tidligere utæthed grundet et skjult rør der nu er blevet ordnet.