Feedback
 

Maling af sokkel over terræn

Ifm. nyanlæg af fliser, er terrænet hævet ift. nuværende sokkel - hvorfor der skal tegnes og males en ny sokkel.

Huset er ca. 150 kvm og ligger på en skrående grund, som der skal tages hensyn til.

Samtidig med maling af sokkel, skal gamle ventilationsriste spartles ud, ligesom en gammel gasmålet skal males i en nuance, som matcher huset.

Mvh.
René Pedersen