Feedback
 

Maling af kvader og gesimser

Specialbygget Frydkjærhus fra 2007 i 1½ plan og med grundplan på 105 m2. Beliggende i Strib ved Middelfart.
Der er kvadre på de 4 hushjørner
Gesimser i gavlene.
Fremrykket indgangsparti i den ene gavl og med gesims.
Tilsvarende fremrykket parti i den anden gavl hvor der er balkon og ligeledes med gesims.
Én frontspids på hver af siderne ligeledes med gesims.
Gesimers og kvadre er filsede men ellers er der ikke foretaget noget. Gesimser og kvadre skal males hvide.