Feedback
 

Vilkår for anvendelse af spørgeforum

§ 1. Ejerforhold

Malerbasen.dk ejes og drives af:

 

Base 3

Gammel Mønt 19 A, 2. og 3. sal

DK-1117 København K.

E-mail: info@base3.dk

Cvr: 26 36 52 52

 

§ 2. Vilkår for anvendelse af spørgeforum

Bruger af Malerbasen.dks spørgeforum accepterer nedennævnte vilkår, når Malerbasen.dks spørgeforum anvendes. Dette hvad enten bruger opretter spørgsmål, svar, kommentarer eller blot læser forummets indhold.

 

Spørgsmål, svar og kommentarer skal altid referere til sitets specifikke fagområde. Dialogens indhold skal endvidere altid referere til overskriften i den enkelte tråd.

 

For at forebygge vandalisme, chikane, uetisk optræden mv. gemmes alle IP numre i Malerbasen.dks database. Alle strafbare overtrædelser politianmeldes med overlevering af IP numre til følge.

 

Alle oplysninger der sendes til vores spørgeforum, herunder spørgsmål, beskrivelser, billeder, kommentarer, forslag og lignende tilhører efterfølgende tidsubegrænset Base 3. Oplysningerne vil blive behandlet som ikke fortroligt og ikke beskyttet materiale. Base 3 kan således frit benytte al information til et hvilket som helst lovligt formål, herunder reproduktion, fremlæggelse, opslag, PR, reklame, søgemaskinebrug og al anden transmission. Base 3 kan derfor frit benytte indhold, ideer, koncepter, knowhow og teknikker til et hvilket som helst formål, herunder udvikling og/eller markedsføring.

 

Dialoger/tråde må gerne udskrives til eget ikke kommercielt privat brug. Dette dog på betingelse af følgende:

- At trådene forbliver hele, og uden ændringer.
- At der intet gebyr tages for privat udlån af materialet.
- At Base 3 udtrykkeligt angives som kilde og ophavsretlig indehaver.

- Ved gengivelse på private websider skal kildeangivelsen være link-bar.

Kommerciel anvendelse kan kun ske ved skriftlig aftale mellem Malerbasen.dk og ansøger.

 

§ 3. Ansvarsfraskrivelse

Alle svar, kommentarer og dialoger kan kun ses som vejledende. Som følge heraf er Malerbasen.dk i intet tilfælde ansvarlig for fejl eller mangler i indholdet på Malerbasen.dk kan ikke gøres ansvarlig for fejl, mangler eller skader der opstår i forbindelse med at anvisninger eller råd følges. Dette hverken overfor bruger eller 3. mand. Ansvarsfraskrivelsen gælder ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte eller indirekte.

 

§ 4. Advarsel

At følge råd og anvisninger via et website, og dermed uden besigtigelse og hensyntagen til lokale forhold, kan være forbundet med risici. Brugen sker derfor altid på eget ansvar.

 

§ 5. Misligholdelse

Det henstilles til at alle svar og kommentarer afgives i god tro og efter bedste evne. Såfremt svar eller kommentarer virker provokerende, nedsættende eller på anden måde stødende vil indlæg i forrummet uden varsel kunne blive slettet, og den pågældende bruger vil i fremtiden blive udelukket fra forummet.