Feedback
 

Vilkår for anvendelse af Malerbasen.dk (Bygherre)

§ 1. Ejerforhold

Malerbasen.dk ejes og drives af:

 

Base 3

Gammel Mønt 19 A, 2. og 3. sal

DK-1117 København K.

E-mail: info@base3.dk

Cvr: 26 36 52 52

 

§ 1. Medelelser.

Alle meddelelser vedrørende disse vilkår skal ske til info@base3.dk.

 

§ 2. Generelt.

Når man opretter en opgavebeskrivelse på malerbasen.dk accepterer man § 1 - 6.

Man benævnes i det efterfølgende som "Bygherre".

 

Det er gratis og uforpligtende for bygherre at oprette en eller flere opgavebeskrivelser på malerbasen.dk. Der stilles dog krav til at man kun opretter opgaver, såfemt man rent faktisk søger en håndværker til at løse den beskrevede opgave.

 

Hensigten skal altså være at finde en håndværker, og intet andet.

 

Når man opretter eller genaktiverer en opgavebeskrivelse på malerbasen.dk accepterer man at de indtastede oplysninger kan videresælges til op til 3 bygmestre, med henblik på at disse kontakter bygherre for at aftale nærmere. Der vil altid være tale om bygmestre der aktivt og af eget initiativ har anmodet om at købe oplysningerne. Bygherre har derfor den bedst mulige garanti for at opgaven stemmer overens med bygmesters kompetencer, planlægning, geografiske placering mv.

 

Bygherres opgavebeskrivelse er online på malerbasen.dk i 3 døgn (72 timer) eller indtil 3 håndværkere har anmodet om kundens kontaktoplysninger hvorefter opgavebeskrivelsen automatisk deaktiveres således at håndværkere ikke længere kan købe kundeoplysningerne. Bygherre får dog mulighed for manuelt at genaktivere opgavebeskrivelsen vha. en mail der automatisk fremsendes til den af bygherre oplyste mailadresse. Dette kan fx gøres såfremt ingen bygmestre har reageret.

 

Bygherres opgavebeskrivelse eller spørgsmål vil efterfølgende være online på malerbasen.dk med det formål at kunne tjene som et eksempel overfor nye kundeemner. En opgavebeskrivelse eller spørgsmål anses herefter for at være site indehaverens ejendom.

 

 

Malerbasen.dk forbeholder sig ret til at Bygherren kan kontaktes via e-mail, SMS eller telefonisk.

 

Systemet er forbeholdt privat anvendelse og må ikke anvendes systematisk, eksempelvis af profesionelle aktører, uden at der foudgående er truffet aftale om dette.

 

§ 3. Erstatningsansvar

Malerbasen.dk kan udelukkende betragtes som formidler af kontakten mellem Bygmester og Bygherre. Malerbasen.dk er i intet tilfælde ansvarlig for ukorrekte oplysninger, fejl eller mangler i indholdet af oplysninger der fremgår af de enkeltes Bygmestres profiler, svar eller lignende. Malerbasen.dk kan derfor ikke drages til ansvar for noget tab som følge af fejl eller mangler ved informationerne fra Bygmesternes side. Såfremt Bygherre oplever divergerende, ukorrekte eller usandfærdige oplysninger fra en given Bygmester, anmodes den enkelte Bygherre til at meddele dette til Malerbasen.dk.

 

Malerbasen.dk er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af malerbasen.dk i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager som eller eventuelt er pålagt af myndighederne. Dette medmindre Malerbasen.dk har forsømt at begrænse ulemperne herved. Endvidere er Malerbasen.dk ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl, for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software, for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes afkodning af kundens forbindelser til tjenesten, eller øvrigt data indhold.

 

Bygherre handler og entrerer direkte med de tilmeldte Bygmestre hvilket betyder at Base 3 ikke i noget tilfælde kan stilles til ansvar for hverken prisen, kvaliteten af det udførte arbejde eller eventuel skade på 3. mands person eller ting.

 

§ 5. Kundetilfredshed (rating)

Malerbasen.dk stiller en kundetilfredshedsfunktion (rating) til rådighed, som på det kraftigeste anbefales at Bygherre gør brug af hvad enten man er tilfreds eller utilfreds, så fremtidige Bygherrer straks kan få et troværdigt billede af de enkelte Bygmestres kvalitet. Malerbasen.dk henstiller til at "ratingen" udføres med størst mulig saglighed.

 

 

§ 6. Ikraftrædelse

Ovenstående vilkår træder i kraft den 10. december 2010, og kan ændres af Malerbasen.dk med 5 dages varsel. Såfremt en ændring er forestående, vil denne blive annonceret via Malerbasen.dk med nævnte varsel.