Feedback
 

Willy Ernst ApS Entreprise

Willy Ernst ApS Entreprise
2100, København Ø
Orientering om malerfirmaets historie, profil og referencer: Vi har i år 2000 modtaget Valby Arkitekturpris for restaurering af en bevaringsværdig ejendom på Valbygårdsvej 60, med komiteens følgende begrundelse: ” for den enestående samhørighed af klassiske teknikker og en sand æstetisk præstation, for så vidt angår istandsættelsen af denne markante 1800-tals bygning i Valby” På Østerbro har vi i 2000 istandsat em af de mest markante facader på Dag Hammarskjölds Alle med femhundredeårige gamle klassiske maleteknikker baseret på omfattende farvearkæologiske studier af vinduer og facader. I år 2001-2002 har vi på Christianshavn istandsat Prinsesse Maries Hjem, der har været den mest omfattende og gennemgribende istandsættelse i firmaets over 75 – årige historie. Prinsesse Maries hjem var som udgangspunkt et pilotprojekt og et samarbejde med By- og Boligministeriet omkring indførelsen af klassiske maleteknikker i forbindelse med større istandsættelser og ombygninger. Den gl. Stanley Gaard fra 1700-tallet efter klassiske bevaringsprincipper og klassiske maleteknikker. Projektet var i samarbejde med Den kgl. Bygningsinspektør. I Maria Kirke blev trapperne i 2004 istandsat og projektet blev evalueret af Byggeriets Evaluerings Center med en kundetilfredshed på 3.9 ud af 5 mulige. I Moltkes Palæ udførte malerfirmaet i 2005 palæets pragttrappe, herunder sandstensimitationer og marmoreringer. Lidt om malerfirmaet: Malerfirmaet Willy Ernst ApS blev grundlagt i 1931 af Christof Ernst og har eksisteret i over 75 år i København. Virksomheden beskæftiger mellem 10 og 12 medarbejdere og har en uddannelse og personalepolitik, der svarer til firmaets profil. Firmaets primære målgruppe er kirker og fredede/bevaringsværdig ejendomme, herunder vedligeholdelse af disse. Dog er de opgaver som knytter sig til firmaets tradition – såsom ombygninger og nybygninger – stadig en del af fundamentet. Vi er også en entreprenørvirksomhed som udfører større projekter og facadeistandsættelser efter klassiske og moderne principper. Dette arbejde udføres med underentreprenører af murer, tømrer, blikkenslagere, smede og malere. Malerfirmaets profil: Vi er en virksomhed, der kan levere malerarbejde af kvalitet til realistiske priser. 2. Vi udarbejder behandlingsforslag, udfører design og dekorationer samt hands on arbejder inden for bemalede/limfarvede - og kalkede overfalder Vi er certificerede inden for istandsættelse med brandhæmmende materialer samt certificerede som specialister inden for epoxybehandling af overflader. Vi har farvekonsulenter og bygningsmalere til løsning af restaureringsopgaver. Referencer:Godthåbs Kirke. Jesus Kirke.Fødevareministeriet.Vangede Kirke. Solbjerg Kirke. Sundhedsministeriet.Christians Kirke. Luthers Kirke. Frederiksberg Kirke. Københavns Domkirke. Statsamtsgården i Aabenraa. Vejdirektoratet. Skt. Markus Kirke. Nazareth Kirke.Politigården i København. DSB. Frederiksberg Slot. Prinsesse Maries Hjem. A/B Slotskroen. Skoleskibet Georg Stage. Bjergerlav 7,9,11. Blaagaards Kirke. Nikolai Kirke. Kong Frederik den VIII’s Minde Sundholmen. Vest Grønningen 18. Store Magleby Kirke. Nobels Tobaksfabrikker. Åboulevarden 16-18. Statsadvokaturen for København og Nordsjælland Lagkagehuset Christianshavn. Teknisk Landsforbund. A/B Øster Farimagsgade 17. Stanleys Gaard. Royal Shakespeare Company Dansk Sygepleje Råd.Horne Kirke. Tivoli A/S Amagerbanken A/S Brøndbyvester Kirke. Højdevangs Kirke. Helsingør Domkirke. Philips Kirke. Bjæverskov Kirke. Lufthavnsparken. Fredericiagade 4.Moltkes Palæ. Dag Hammarskjölds Alle 5 Valbygårdsvej 60. A/B Oluf Palmesgade 4. Trinitatis Kirke. Øster Borgerdyd Gymnasium.Skottegården. Maria Kirke I 2005 for Andelsboligforeningen Poppelgården blev vinduer i 8 opgange istandsat og projektet blev evalueret af Byggeriets Evalueringscenter med en kundetilfredshed på 4.1 ud af 5 mulige. 2003 For Andelsboligforeningen Haraldsgården på Østerbro blev 7 hovedtrapper istandsat i et tæt samarbejde med foreningens bestyrelse. Vi benyttede vort kvalitetssikringssystem, som efter foreningen opfattelse, gav beboerne et større ejerskab til de nyistandsatte opgange. I november/december afsluttede vi restaureringen af en af de få bevarede, tilbageværende, hovedtrapper i København på Nørrebrogade 116 med originale marmoreringer og ådringer fra slutningen af 1800-tallet. I 2006 har vi, af betydelige arbejder, udført to hovedtrapper for en Andelsboligforening på Ny Kongensgade, med tilhørende vedligeholdelsessystem som blev brugt for A/B Haraldsgården. Endelig har vi, på foranledning af Nationalmuseet, i september måned samme år forestået den afsluttende istandsættelse af Prinsessernes Pandekagekøkken på Frederiksberg Slot. I 2007 har vi istandsat facader og vinduer på hjørnet af Vesterbrogade og Pile Alle for A/B Slotskroen efter klassiske principper for vinduesistandsættelse med linoliemaling. I Frihavns Kirken har vi nyrestaureret kirkens skib samt skibets opgange til orgelpulpituret i den over hundred år gamle Københavnske Kirke. 1 2008 har vi for Statens Kunstfond og Billedhugger Kerstin Bergendal, som hovedentreprenør, istandsat Brønshøj Bibliotek med udsmykning og en ny rumkunstnerisk opdeling af biblioteket. I 2009 har vi istandsat taget med kviste på Godthaabs Kirke og en kalkning af portal og kapel samt oliemaling af Sydfacaden på Solbjerg Kirke. Endelig har vi istandsat en af Frederiksbergs få nygotiske spindeltrapper med en bevaring af de originale bemalede friser fra 1800-tallet. Samtidig farvesatte vi vægge i en modernistisk tone der klingede til de behandlede lofter og løb, der som her, er holdt i en traditionel harmonisk ådret tone. I 2010 og 2011 har blot foretaget vedligeholdelse og forskellige udbedringsarbejder for vore faste kunder, dog har vi i 2010 for Stadsadvokaten istandsat to etager fordelt på ca. 5000 etagemeter.


image description

OPret GRATIS malerOPGAVE

- Og modtag op til 3 tilbud


Hvorfor ikke bare kontakte maleren direkte?